REPRESENTACIÓ DE FUNCIONS

Canvia la funció i comprova els resultats.