MOVIMENTS DEL PLA

TRANSLACIÓ

Mou el punt B.

 • Compara les dues imágenes: forma, posició, tamany, orientació, ... Què tenen en comú y què les diferencia?
 • Quina relació hi ha entre el vector y les dues figures?

 

GIR

Mou l'angle a pel segment.

 • Compara les dues imatges: forma, posició, tamany, orientació, ... Què tenen en comú y què les diferencia?
 • Quina relació hi ha entre el punt de gir, l'angle de rotació i les dues figures?

 

 

SIMETRIA AXIAL

Mou la imatge de l'esquerra i els punts A i B.

 • Compara les dues imatges: forma, posició, tamany, orientació, ... Què tenen en comú y què les diferencia?
 • Quina relació hi ha entre l'eix de simetria i les dues figures?

 

SIMETRIA CENTRAL

Mou la imatge de l'esquerra i el punt A.

 • Compara les dues imatges: forma, posició, tamany, orientació, ... Què tenen en comú y què les diferencia?
 • Quina relació hi ha entre el punt de simetria i les dues figures?
 • A quin altre moviment és equivalent la simetria central?

 

FIGURES AMB SIMETRIES DE GIR

Mou l'angle a pel segment.

 • Quantes vegades les figures coincideixen amb la original?
 • Són figures amb simetries de gir. De quin ordre?