EXERCICIS DE FUNCIONS QUADRÀTIQUES.

 

1. Relaciona les equacions amb les seves gràfiques:

 

 

2. Relaciona les equacions amb les seves gràfiques:

 

 

3. Relaciona les equacions amb les seves gràfiques:

 

 

4. Dibuixa amb el geogebra les següents funcions quadràtiques:

Què tenen en comú? Justifica-ho.

 

 

Lluís Riboldi Miró
Institut Jaume callís de Vic
www.bastosvic.cat