FUNCIONS. ESTUDI GENERAL D'UNA FUNCIÓ.

 

1. Diferents tipus de funcions I

En la següent finestra del Geogebra podràs veure diferents tipus de funcions, així com el seu domini i els seu recorregut.

- Funció afí - Funció de proporcionalitat inversa
- Funció quadràtica - Funció arrel quadrada
- Funció exponencial - Funció polinòmica de tercer grau

 

 

2. Taula de valors i representació gràfica

En la següent finestra del Geogebra podràs escriure l'equació de la funció que vulguis i de manera independent veure'n una taula de valors, la representació gràfica dels punts de la taula i la gràfica de la funció.

 

 

3. Desplaçaments de la gràfica d'una funció

En la següent finestra del Geogebra podràs escriure l'equació de la funció que vulguis, observar la seva gràfica i de manera independent veure'n la gràfica i l'equació dels desplaçament verticals, horitzontals o per un vector.

 

 

4. Creixement i decreixement d'una funció. Extrems relatius.

En la següent finestra veuràs un exemple del creixement i decreixement d'una funció a partir de la seva gràfica, així com dels seus extrems relatius (màxims i mínims relatius). Hi ha proposats 4 exercicis.

 

5. Domini i recorregut d'una funció

En la següent finestra veuràs un exemple del domini i el recrregut d'una funció a partir de la seva gràfica. Hi ha proposats 6 exercicis.

 

6. Funció definida a trossos

En la següent finestra amb l'ajuda d'un applet del Geogebra, podràs representar una funció definida a trossos, variant de 2 a 4 trossos i escrivint les equacions corresponents. Hi ha proposats 6 exercicis.

 

7. Diferents tipus de funcions II

En la següent finestra del Geogebra podràs veure diferents tipus de funcions:

- Funció exponencial - Funció sinus - Funció de proporcionalitat inversa
- Funció logarítmica - Funció cosinus - Funció polinòmica (fins a 5è grau)
- Funció afí - Funció tangent  

 

 

 

 

Lluís Riboldi Miró
Institut Jaume callís de Vic
www.bastosvic.cat