DESPLAÇAMENTS I SIMETRIES DE FUNCIONS

 

En la següent finestra de l'Scratch podràs veure els desplaçaments verticals i horitzontals d'una funció i com canvia la seva equació, també la funció simètrica a una altra respecte els eixos de coordenades i la relació entre les seves equacions. Podràs comprovar les teves habilitats amb dos exercicis que s'acaben quan respons correctament totes les preguntes seguides.

 

 

 

Lluís Riboldi Miró
Institut Jaume callís de Vic
www.bastosvic.cat