DERIVADA D'UNA FUNCIÓ EN UN PUNT

 

Finestres actives

Definició de la derivada d'una funció en un punt

 

La derivada de la funció f(x) en el punt x=a és el següent límit sempre que aquest existeixi:

En la següent finestra del Geogebra pots practicar amb aquesta definició i comprovar que coincideix amb la pendent de la recta tangent a la funció f(x) en el punt x=a..

 

 

 

 

 

Lluís Riboldi Miró
Institut Jaume callís de Vic
www.bastosvic.cat