CÒNIQUES

1. Circumferència

2. El·lipse

3. Hipèrbola

4. Paràbola

 

Practica amb el geogebra

 

 

 

Lluís Riboldi Miró
Institut Jaume callís de Vic
www.bastosvic.cat