NOMBRES COMPLEXOS. OPERACIONS AMB NOMBRES COMPLEXOS.

 

Mòdul i argument d'un nombre complex

Suma de dos nombres complexos


Resta de dos nombres complexos

Producte de dos nombres complexos

Divisió de dos nombres complexos

Potència d'un nombre complex

Arrel n-èssima d'un nombre complex

 

 

Lluís Riboldi Miró
Institut Jaume callís de Vic
www.bastosvic.cat